Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-02-14 - 03:43

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 27 shkurt, 2020 me temë:

Udhëzimet e reja administrative të KKRF:

  • Udhëzimi administrativ Nr.02/2019 për pavarësinë e auditorëve ligjor dhe firmave të auditimit; dhe
  • Udhëzimi administrativ Nr.07/2019 për strukturën, përmbajtjen dhe dorëzimin e raportimeve financiare vjetore

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni KËTU