Njoftim - KKRF publikon Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro Ndërmarrjeve

2020-02-10 - 05:04

Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF)  ka lëshuar Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro Ndërmarrjeve si dhe dy shtojca për ilustrimin  e prezantimit të Pasqyrave Financiare për Klasat I dhe II të Mikro Ndërmarrjeve

Ju lutemi  klikoni KËTU për të qasur Udhëzimin Administrativ.

Shtojca I: Modeli Ilustrues i Prezantimit të Pasqyrave Financiare për Klasën I të Mikro Ndërmarrjeve

Shtojca II: Modeli Ilustrues i Prezantimit të Pasqyrave Financiare për Klasën II të Mikro Ndërmarrjeve