ShKÇAK viziton bashkëpunëtorët në Shqipëri

2020-01-24 - 06:31

Tiranë, 23 dhe 24 janar 2019 - Përfaqësues të ShKÇAK zhvilluan takime me përfaqësues të Bordit të Mbikëqyrjes Publike të Republikës së Shqipërisë, Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) dhe  Institutit të Kontabilistëve të Miratuar (IKM).

Diskutimet gjatë takimeve u fokusuan në zbatimin e kërkesave që dalin nga standardet ndërkombëtare, shkëmbimin e përvojave në implementimin sa më të mirë të sistemeve të kontrollit të cilësisë për auditorët dhe kontabilistët, mundësitë e organizimit të sesioneve të përbashkëta të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional dhe angazhimit të përbashkët në zhvillimin e mëtutjeshëm të literaturës në fushën e kontabilitetit dhe auditimit.