Njoftim - KKRF publikon Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 07/2019 për Strukturën, Përmbajtjen dhe Dorëzimin e Raportimeve Financiare Vjetore

2019-12-26 - 10:04

Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF)  ka lëshuar Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 07/2019 për Strukturën, Përmbajtjen dhe Dorëzimin e Raportimeve Financiare Vjetore.

 

Ju lutemi  klikoni KËTU  për të qasur Udhëzimin Administrativ.