ShKÇAK pjesëmarrëse në Mbledhjen e Asamblesë së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM)

2019-11-20 - 06:16

Zv. Drejtori Ekzekutiv i ShKÇAK Z. Driton Pustina mori pjesë në Mbledhjen e Asamblesë së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM), e cila u mbajt në Madrid, Spanjë.

Gjatë takimit u mbajtën zgjedhje për Presidentin, Zv Presidentin dhe Thesaristin për mandatin nga data 01/01/2020 deri më 31/12/2021.

Ndër pikat e agjendës së takimit ku u diskutuan politikat ndërkombëtare ishin: analiza e situatës ndërkombëtare të profesionit si dhe diskutimi i njohjes ndërkombëtare nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (IFAC).

Gjithashtu, gjatë këtij takimi u diskutuan dhe çështje të tjera me rëndësi, si aprovimi i buxhetit për vitin 2020 dhe vendndodhjet dhe datat e takimeve të ardhshme.