Yll Fondaj - Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Yll Fondaj është anëtar i Bordit të Drejtorëve të ShKÇAK-së për mandatin 2020-2022. Ai ka përvojë në fushën e raportimit financiar për më shumë se 7 vite. Aktualisht është pjesë e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe mban pozitën Zyrtar i lartë për raportim financiar.

Mban titujt Bachelor dhe Master në Banka, Financa dhe Kontabilitet në Universitetin e Prishtinës. Është anëtar i ShKÇAK-së, mbanë titullin Kontabilist i Çertifikuar, ka qenë  anëtar i Këshillit në mandatin 2018-2020 në ShKÇAK si dhe anëtar i Komisionit për Sjellje dhe Disiplinë.