Yll Fondaj - Anëtar i Këshillit

Yll Fondaj është anëtar i Këshillit të ShKÇAK-së në mandatin 2018-2020. Që nga viti 2014 mban pozitën si Zyrtar i kontabilitetit dhe zyrës mbështetëse në Bankën Qendrore të Kosovës. Ka kryer studimet baçelor dhe master në Banka, Financa dhe Kontabilitet në Universitetin e Prishtinës. Është anëtar i ShKÇAK-së, mbanë titullin Kontabilist i Çertifikuar, dhe është anëtar i Komisionit për Sjellje dhe Disiplinë në ShKÇAK.