Planifikimi gjatë pandemisë - Konsideratat Praktike që mbështesin cilësinë e auditimit

2020-04-26 - 04:56

Publikuar nga: Forumi i Firmave

Njoftim me rëndësi

Ky material nuk është krijuar për të qenë gjithëpërfshirës ose një përmbledhje e plotë e çështjeve - por për të ndihmuar diskutimin, sa më shumë që të jetë e mundur, gjatë këtyre kohërave unike - të gjitha në mbështetje të cilësisë së auditimit.

Si rrjedhim, aspektet e kufizuara vetëm të standardeve ndërkombëtare janë të përfshira.

Forumi i Firmave e ofron këtë material si të dobishëm për firmat e auditimit të të gjitha madhësive, në zhvillimin, përmirësimin dhe evoluimin e reagimeve të tyre në këtë kohë sfiduese - duke demonstruar një angazhim të vazhdueshëm për të përmirësuar cilësinë e auditimit.

Për të qasur këtë Material, klikoni KËTU