Udhëheqja e rrezikut të së nesërmes: Shpërndarja e rezistencës së rrezikut dhe performancës së biznesit

2020-04-16 - 01:11

Artikull i publikuar nga: CGMA

Udhëheqja e rrezikut të së nesërmes, një raport nga një organizatë këshillëdhënëse 'Tomorrow's Company' me qendër në Londër tregon se si kompanitë duhet të ri mendojnë udhëheqjen e tyre të rrezikut.

Natyra e rrezikut po evoluon dhe po bëhet gjithnjë e më e ndërlikuar. Të jesh në gjendje të identifikosh dhe "menaxhosh" të gjitha rreziqet e një organizate nuk është më e mundur.

Transformimi i funksionit të rrezikut kërkon një zë të fuqishëm ekzekutiv të rrezikut për të ndihmuar nxitjen e suksesit të biznesit. Ky udhëzues eksploron rasti për emërimin e një drejtuesi të lartë të rrezikut për të mbështetur bordin dhe për të menaxhuar agjendën e rreziqeve të sotme dhe të nesërme.

Udhëheqja e duhur e kësaj agjende është thelbësore për të ndërtuar rezistencën që ju nevojitet kompanive për të arritur sukses në biznes në një afat të shkurtër, të mesëm dhe të gjatë.

Për më tepër lidhur me raportin dhe manualin për biznese klikoni KËTU