ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT QERSHOR 2019

2019-02-21 - 04:43

Paraqitja e provimeve për afatin QERSHOR 2019 bëhet prej 13/05/2019 – 31/05/2019.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

 

Orari i provimeve të Afatit Qershor 2019