ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT SHTATOR 2018

2018-05-18 - 04:43

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR 2018 bëhet prej 27/08/2018 – 14/09/2018.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve të afatit Shtator 2018