ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT QERSHOR 2018

2018-05-18 - 03:43

Paraqitja e provimeve për afatin QERSHOR 2018 bëhet prej 14/05/2018 – 01/06/2018.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve të afatit Qershor 2018