ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, TË AFATIT SHTATOR 2023

2023-07-26 - 02:43

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR 2023 bëhet prej 07/08/2023 – 15/09/2023.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim:

Orari i provimeve, Afati Shtator 2023