ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, AFATI JANAR-SHKURT 2024

2023-11-25 - 02:43

Paraqitja e provimeve për afatin JANAR-SHKURT 2024 bëhet prej 01/12/2023 – 12/01/2024.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim:

Orari i provimeve, Afati Janar-Shkurt 2024