ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, TË AFATIT QERSHOR 2022

2022-03-31 - 04:43

Paraqitja e provimeve për afatin JANAR-SHKURT 2022 bëhet prej 02/05/2022 – 01/06/2022.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve, Afati Qershor 2022