ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT TETOR-NËNTOR 2021

2021-01-26 - 01:44

Paraqitja e provimeve për afatin TETOR-NËNTOR 2021 bëhet prej 06/09/2021 – 13/10/2021.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve, Afati Tetor-Nëntor 2021

 

*Vëmendje: sesioni i provimeve nuk ndërlidhet me sesionin e ligjëratave