ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT QERSHOR-KORRIK 2021

2021-01-26 - 01:43

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

 

Orari i provimeve, Afati Qershor-Korrik 2021

*Vëmendje: sesioni i provimeve nuk ndërlidhet me sesionin e ligjëratave