ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT JANAR-SHKURT 2022

2022-12-22 - 01:43

Paraqitja e provimeve për afatin JANAR-SHKURT 2022 bëhet prej 01/12/2021 – 12/01/2022.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve, Afati Janar-Shkurt 2022