ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT JANAR-SHKURT 2021

2020-12-22 - 01:43

Paraqitja e provimeve për afatin JANAR-SHKURT  2021 bëhet prej 23/12/2020 – 15/01/2021.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve, Afati Janar-Shkurt 2021