ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT NËNTOR-DHJETOR 2020

2020-10-20 - 01:43

Paraqitja e provimeve për afatin NËNTOR-DHJETOR 2020 bëhet prej 20/10/2020 – 13/11/2020.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve, Afati Nëntor-Dhjetor 2020