ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT SHTATOR-TETOR 2020

2020-08-21 - 01:43

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR-TETOR 2020 bëhet prej 24/08/2020 – 21/09/2020.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve, Afati Shtator-Tetor 2020