ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT KORRIK-GUSHT 2020

2020-06-03 - 10:43

Paraqitja e provimeve për afatin KORRIK-GUSHT 2020 bëhet prej 08/06/2020 – 03/07/2020.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve, Afati Korrik-Gusht 2020