ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT MARS 2020

2020-02-10 - 10:43

Paraqitja e provimeve për afatin MARS 2020 bëhet prej 10/02/2020 – 06/03/2020.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve, Afati Mars 2020