ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT JANAR 2020

2019-11-25 - 10:43

Paraqitja e provimeve për afatin JANAR 2020 bëhet prej 25/11/2019 – 20/12/2019.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve, Afati Janar 2020.