ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT SHTATOR 2019

2019-07-19 - 10:43

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR 2019 bëhet prej 19/08/2019 – 09/09/2019.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

 

Orari i provimeve të Afatit Shtator 2019