Arbresha Tuhina

Arbresha Tuhina është Anëtare e Këshillit të ShKÇAK-së në mandatin 2016-2018 dhe punon si Menaxhere në Departamentin e Kontabilitetit në Baker Tilly Kosovo ku është përgjegjëse për përgatitjen e pasqyrave financiare të klientëve në industri të ndryshme, komunikimin me klientët dhe ndihmon në zhvillimin dhe zbatimin e procedurave dhe veçorive të reja për të rritur rrjedhën e punës së departamentit. Arbresha Tuhina ka edhe përvojë në IPKO Telecommunication si dhe disa organizata joqeveritare vendore. Ka kryer nivelin baçelor në Financa dhe Kontabilitet, në Universitetin e Prishtinës dhe mbanë titullin Kontabilist i Çertifikuar.