Arlind Sadrija

Arlind Sadrija është Drejtor Financiar në Marigona Residence Sh.P.K e poashtu është i angazhuar në Çarshia Sh.P.K, si Drejtor Menaxhues dhe anëtar i Bordit për Ҫeshtje Financiare. Është anëtar i Komisionit Disiplinor të ShKÇAK-së. Ka kryer studimet baçelor dhe master në Banka, Financa dhe Kontabilitet në Universitetin e Prishtinës. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Kontabilist i Çertifikuar.