Avni Murati

Avni Murati është Auditor i Brendshëm në NP Infrakos Sh.A. Ka kryer Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Kontabilist i Çertifikuar.