Eda Vaso Shaqiri

Eda Shaqiri është Drejtoreshë Financiare në Unionin Financiar Prishtinë që është institucion financiar jo-bankar (agjent i Western Union), si dhe është e angazhuar si konsulente në kompanitë e grupit “Union Grup” lidhur me kontabilitetin, raportimet financiare, si dhe shërbimet në fushën e marketingut. Është anëtare e ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Kontabilist i Çertifikuar.