Emin Sylejmani

Emin Sylejmani punon si Udhëheqës Financiar në NSH "Stacioni i Autobusëve" Prishtinë. Ka kryer Fakultetin Ekonomik, drejtimi i Kontabilitetit. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe mban titullin Kontabilist i Çertifikuar.