​Remzi Selimi

Remzi Selimi punon si Auditor i Lartë në  Departamentin e Auditimit të  Brendshëm, në  Korporatën Energjetike të Kosovës. Ka përfunduar Fakultetin Ekonomik dhe aktualisht i vazhdon studimet master në po të njejtin fakultet, në  Universitetin e Prishtinës. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Auditor i Çertifikuar.