Bekim Bytyçi

Bekim Bytyçi punon në Inter-Audit Sh.P.K. Ka përvojë shumëvjeçare në kontabilitet dhe auditim, ka punuar edhe si Zyrtar për Financa në Kuvendin Komunal në Malishevë dhe Inspektor i Kontrollit në ATK, Prizren. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe është i licencuar si Auditor Ligjor.