Farije Kabashi Bellanica

Farije Kabashi Bellanica është partnere në auditim në firmën "Fryti Audit". Ajo ka përvojë shumëvjeçare në kontabilitet dhe auditim. Në vitin 2003 është shpallur Menaxherja më e Suksesshme e Biznesit Kosovar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Oda Ekonomike, Zyra Amerikane, Komuniteti i Biznesit dhe Shoqata e Gruas Shera. Ka të përfunduar Fakultetin Ekonomik. Është anëtare e ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Auditor i Çertifikuar dhe është e licencuar si Auditor Ligjor.