​Shahe Shala Berisha

Shahe Shala Berisha është auditore ligjore, pronare e firmës ligjore "Fryti Audit" Sh.P.K. Ajo ka përvojë shumë vjeçare në ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit, konsultimeve dhe auditimit të pasqyrave financiare të shumë firmave dhe kompanive. Është Magjistër i Shkencave Ekonomike.  Është anëtare e ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Auditor i Çertifikuar dhe është e licencuar si Auditore Ligjore.