Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHKURT 2019

2019-01-21 - 09:17

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të shkurtit. Trajnimet për programet Teknik i Kontabilitetit, Kontabilist i Çertifikuar, Auditor i Çertifikuar,  Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik, Auditor i Brendshëm i Çertifikuar, Ekspert Tatimor, Ekspert i Lartë Tatimor dhe Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare do të fillojnë në SHKURT 2019.

Të interesuarit mund të aplikojnë deri më 08 shkurt, 2019, gjatë ditëve të punës, prej orës 9.00 -12.00 dhe 14.00 – 16.30, në zyrën e ShKÇAK-së, Prishtinë (Rr. Sylejman Vokshi nr.50).

Për më shumë informata rreth regjistrimit në këto programe, klikoni në vegëzat përkatëse:

TEKNIK I KONTABILITETIT

KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR

AUDITOR I ÇERTIFIKUAR

AUDITOR I ÇERTIFIKUAR I SEKTORIT PUBLIK

AUDITOR I BRENDSHËM I ÇERTIFIKUAR

EKSPERT TATIMOR

EKSPERT I LARTË TATIMOR

EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE