Xhevdet Beqiri - Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Xhevdet Beqiri është anëtar i Bordit të Drejtorëve të ShKÇAK-së për mandatin 2020-2022. Ai ka eksperiencë më shumë se 16 vite në fushën e auditimit.  Ka qenë Senior Menaxher i auditimit në Deloitte dhe Drejtor Financiar në IPKO. Aktualisht është partner auditimi në Nexia Group sh.p.k. Është anëtar i ShKÇAK-së, mbanë titullin Auditor Ligjor, ka qenë  anëtar i Këshillit në mandatin 2018-2020 si dhe është anëtar i Komisionit për Standarde Profesionale në Shoqatë.