Xhevdet Beqiri - Anëtar i Këshillit

Xhevdet Beqiri është anëtar i Këshillit të ShKÇAK-së në mandatin 2018-2020. Ai ka eksperiencë më shumë se 16 vite në fushën e auditimit.  Ka qenë Senior Menaxher i auditimit në Deloitte dhe Drejtor Financiar në IPKO. Aktualisht është partner auditimi në Audit Group sh.p.k. Është anëtar i ShKÇAK-së, mbanë titullin Auditor Ligjor, dhe është anëtar i Komisionit për Standarde Profesionale në Shoqatë.