Burim Cena - Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Burim Cena është anëtar i Bordit të Drejtorëve të ShKÇAK-së për mandatin 2020-2022. Ai ka eksperiencë më shumë se 15 vite në fushën e kontabilitetit dhe auditimit.  Ka punuar në Zyrën Kombëtare të Auditimit, Bankën Qendrore të Kosovës si dhe Bankën Ekonomike. Prej vitit 2010 është Partner auditimi në BDO Kosova L.L.C. Është anëtar i ShKÇAK-së, dhe mbanë titullin Auditor Ligjor.