Arlind Sadrija - Anëtar i Këshillit

Arlind Sadrija është anëtar i Këshillit të ShKÇAK-së në mandatin 2018-2020 dhe Drejtor Financiar në Marigona Residence Sh.p.k. e poashtu është i angazhuar në Çarshia Sh.p.k, si Drejtor Menaxhues dhe anëtar i Bordit për çështje financiare, si dhe konsulent financiarë në disa kompani private  Ka kryer studimet baçelor dhe master në Banka, Financa dhe Kontabilitet në Universitetin e Prishtinës. Është anëtar i ShKÇAK-së, mbanë titullin Kontabilist i Çertifikuar dhe është kryesues i Komisionit për Sjellje dhe Disiplinë në Shoqatë.