Edona Uka Paci

Edona Uka Paci është Menaxhere e Financave në Institucionin Financiar TIMI Invest. Pas përfundimit të studimeve baçelor dhe master në drejtimin Banka, Financa dhe Kontabilitet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, karrierën e saj e vazhdoi duke ndjekur trajnimet çertifikuese në ShKÇAK. Është anëtare e ShKÇAK dhe mban titullin Auditor i Brendshëm.