Altin Sahiti

Altin Sahiti është bashkëpronar i kompanisë Novaza e cila ofron shërbime të auditimit, kontabilitetit dhe shërbimeve tjera financiare. Ka mbi nëntë vite përvojë në auditimin e kompanive në industri të ndryshme, gjithashtu ka qenë i emëruar si Drejtor në Bordin e Drejtorëve të kompanisë publike KRU Hidroregjioni Jugor Sh.A. dhe Kryesues i Komisionit të Auditimit.