Edona Uka Paci

Edona Uka Paci punon në kompaninë VLERA AUDIT FINANCE & CONSULTING SH.P.K. ku ofron shërbimet e kontabilitetit dhe auditimit të brendshëm për klientët e kompanisë. Edona punon edhe në IFJB “PRO FINANCE HOME” në pozitën Auditore e Brendshme. Karrierën e ka filluar ne IFJB “TIMI Invest” ku ka punuar në pozitën e kontabilistes. Ka përfunudar studimet Bachelor dhe Master në Universitetinn e Prishtinës – Drejtimi Banka Financa dhe Kontabilitet dhe trajnime në fushën e financave dhe kontabilitetit. Është antare e ShKÇAK dhe mban titujt Kontabilist i Çertifikuar, Auditor i Çertifikuar, Auditor i Brendshëm i Çertifikuar, Ekspert i Lartë Tatimor.