ShKĒAK akreditohet edhe nė Menaxhimin e performancės nga ACCA

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës, ka pranuar akreditimin edhe për lëndën P8/Menaxhimi i performancës nga Shoqata e Auditorëve të Çertifikuar të Anglisë (ACCA).

ShKÇAK që nga viti 2014 i ka akredituar gjashtë lëndë të programit të çertifikimit të sektorit privat dhe tashmë listës së lëndëve të akredituara i është shtuar edhe lënda e shtatë P8/Menaxhimi i Performancës.

Nr.

ACCA

ShKÇAK

1

F1 – Accountant in Business

P3 – Kontabilisti ne Biznes

2

F2 – Management Accounting

P2 – Kontabiliteti i Kostos dhe Menaxherial

3

F3 – Financial Accounting

P1 – Kontabiliteti Financiar

4

F7 – Financial Reporting

P5 – Raportimi Financiar dhe P9 – Raportimi Financiar i Avancuar

5

F8 – Audit and Assurance

P6 – Auditimi dhe P10 – Auditimi i Avancuar

6

F9 – Financial Management

P7 – Menaxhmenti Financiar

7

F5 – Performance Management

P8 – Menaxhimi i Performancës

Shënim:

  • Për tu liruar nga F1, anëtarët e ShKÇAK duhet ta kenë të përfunduar provimin P3.
  • Për tu liruar nga F2, anëtarët e ShKÇAK duhet ta kenë të përfunduar provimin P2.
  • Për tu liruar nga F3, anëtarët e ShKÇAK duhet ta kenë të përfunduar provimin P1.
  • Për tu liruar nga F7, anëtarët e ShKÇAK duhet të kenë të përfunduar provimet P5 dhe P9.
  • Për tu liruar nga F8, anëtarët e ShKÇAK duhet të kenë të përfunduar provimet P6 dhe P10.
  • Për tu liruar nga F9, anëtarët e ShKÇAK duhet ta kenë të përfunduar provimin P7.
  •  Për tu liruar nga F5, anëtarët e ShKÇAK duhet ta kenë të përfunduar provimin P8.