Njoftim

Me rastin e festave të fundivitit, Zyra Ekzekutive e ShKÇAK-së nuk do të jetë e hapur deri më 9 janar, 2018, ndërsa ligjëratat do të vazhdojnë të mbahen sipas orarit.

2017-12-31 - 01:36 Lexo me shumë

Takime informuese rreth aplikimit në programet çertifikuese të sesionit SHKURT 2018, në Pejë, Ferizaj dhe Prizren

ShKÇAK njofton të interesuarit se do të mbajë takime informuese rreth aplikimit në programet çertifikuese të sesionit SHKURT 2018, në Pejë, Ferizaj dhe Prizren, si në vijim: Pejë – e martë, 26 dhjetor, 2017, ora 13.00 -...

2017-12-22 - 01:36 Lexo me shumë

SNKSP lëshon SNKSP-në në bazë të parasë së gatshme të rishikuar

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik (BSNKSP/IPSASB) e ka publikuar SNKSP, Raportimi Financiar në Kontabilitetin në Bazë të Parasë së Gatshme (SNKSP në Bazë të Parasë së Gatshme)....

2017-11-29 - 03:06 Lexo me shumë

ShKÇAK lanson programin çertifikues Ekspert i Licensuar i Forenzikës Financiare, mbështetur nga UNDP dhe financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim dhe programi DANIDA i Qeverisë së Danimarkës

Sot, filluan ligjëratat e programit më të ri çertifikues të ShKÇAK-së, Ekspert i Licensuar i Forenzikës Financiare, mbështetur nga UNDP dhe financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim dhe programi DANIDA i Qeverisë së...

2017-10-27 - 10:20 Lexo me shumë

ShKÇAK në punëtorinë dyditore “Konkluzionet dhe raportimi i auditimit”, në Vjenë

Përfaqësues të ShKÇAK-së marrin pjesë në punëtorinë dyditore “Konkluzionet dhe raportimi i auditimit”, që është pjesë e programit të EU-REPARIS  “Trajnimi i Trajnerëve në Auditim” të...

2017-10-02 - 10:28 Lexo me shumë

BSNAS e mirëpret standardin e ri për përmirësimin e raporteve të auditimit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS)/IAASB e mirëpret miratimin e standardit të ri të auditimit nga Bordi Mbikqyrës i Kompanive Publike të Kontabilitetit dhe Auditimit të SHBA-së/PCAOB për...

2017-08-02 - 10:40 Lexo me shumë

Përfaqësuesit e ShKÇAK-së pjesëmarrës në “Trajnimin e Trajnerëve në Auditim të Brendshëm” në Vjenë, nga 19-22 qershor, 2017

Qendra për Reformimin e Raportimit Financiar (QRRF) e Bankës Botërore në bashkëpunim të ngushtë me Komunitetin e Praktikës së Auditimit të Brendshëm (IACOP) të rrjetit të Edukimit 'peer asissted' për Menaxhimin e...

2017-06-19 - 01:54 Lexo me shumë

FNK i fton për veprim vendet e G20-ës për zhvillimin e një ekonomie globale të fortë dhe transparente që e rritë besimin

Sipas FNK-së - Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve, stabiliteti dhe transparenca e ekonomisë globale dhe rindërtimi i besimit të publikut do të rriten shumë nga një shtytje e vendosur e G20-ës për një qeverisje më...

2017-06-19 - 01:42 Lexo me shumë

BSNEK propozon standardin e rishikuar të edukimit të vazhdueshëm profesional për t’u përqendruar më shumë në rezultatet e të mësuarit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Edukimit dhe Kontabilitetit (BSNEK/IAESB) ka propozuar një rishikim të Standardit Ndërkombëtar të Edukimit (SNE) 7, Edukimi i Vazhdueshëm Profesional, i cili kushton më shumë rëndësi...

2017-06-08 - 02:00 Lexo me shumë

Përfundon Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së ShKÇAK-së

Sapo përfundoi Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së ShKÇAK-së. Agjenda e këtij takimi përfshinte çështje të rëndësishme që lidhen me progresin dhe planet e veprimit të ShKÇAK-së.  Gjatë takimit...

2017-05-23 - 02:06 Lexo me shumë

ShKÇAK organizon EVP-në treditore dhe takimin e Asamblesë në Pogradec

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në treditore e cila do të mbahet në datat 23, 24 dhe 25 maj 2017 në Pogradec. Gjatë këtyre ditëve do të trajtohen temat:  "Lizingu (SNK 17, SNRF 16)" dhe "Të...

2017-05-22 - 02:17 Lexo me shumë

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit - finalizon rishikimin themelor të kontabilitetit të sigurimit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK/IASB) sot ka lëshuar SNRF 17 Kontratat e Sigurimit. Ky standard, i pari standard i vërtetë ndërkombëtar për kontratat e sigurimit, do të ndihmojë investitorët dhe të...

2017-05-18 - 02:24 Lexo me shumë