THIRRJE PËR REGJISTRIM NË PROGRAMET E REJA TË SHKÇAK-SË PËR SESIONIN SHTATOR 2018

2018-06-20 - 09:24

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të shtatorit. Trajnimet për programet specializuese Ekpsert i Licencuar i Forenzikës Financiare, Ekspert Tatimor do të fillojnë në SHTATOR 2018.

Të interesuarit mund të aplikojnë prej datës 20 qershor deri më 24 gusht, 2018, gjatë ditëve të punës, prej orës 9.00 -12.00 dhe 14.00 – 16.30, në zyrën e ShKÇAK-së, Prishtinë (Rr. Sylejman Vokshi nr.50).

Për më shumë informata rreth regjistrimit në këto programe, klikoni në vegëzat përkatëse:

EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE

EKSPERT TATIMOR

EKSPERT I LARTË TATIMOR