Orari i provimeve të ShKÇAK-së, të afatit DHJETOR 2017

Orari

Paraqitja e provimeve për afatin DHJETOR 2017 bëhet prej 13/11/2017 – 08/12/2017. Për ta parë orarin dhe...Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zëvendës Drejtor

Konkurse

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), është duke kërkuar...Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Asistent Financiar

Konkurse

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), shpall konkursin për...Lexo me shumë

Teknik i Kontabilitetit

Teknik i kontabilitetit

Teknikët e Kontabilitetit kanë një rol jetësor për të gjitha ndërmarrjet, qoftë ky një biznes privat...Lexo me shumë

Kontabilist i Çertifikuar

Kontabilist i Çertifikuar

Profesioni i kontabilitetit në vendet e zhvilluara perëndimore tashmë është i dëshmuar dhe luan një rol të...Lexo me shumë

Auditor i Çertifikuar

Auditor i Çertifikuar

Auditor i Çertifikuar është ai person eksperienca, trajnimet teorike dhe kualifikimi profesional i të cilit e ka kualifikuar...Lexo me shumë

Detajet rreth pagesave

ProCredit Bank

Përfituesi: ShKÇAK/SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1110161271000192

Banka për Biznes

Përfituesi: ShKÇAK/SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1300271200089555

Adresa:
Sylejman Vokshi nr.50 Prishtinë